Objednávání k vyšetření


K objednávání volejte, prosím,  vždy v ordinačních hodinách na číslo konkrétní ambulance (Blansko/ Boskovice). Čas objednání  je doba, kdy  očekáváme Vaši přítomnost v čekárně. Dřívejší příchody Vaše vyšetření neuspíší a  vedou ke zbytečnému  navýšení počtu  pacientů v prostorech čekárny. Pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete k plánovanému vyšetření dostavit, omluvte se, prosím, co nejdříve telefonicky- můžeme uvolněné  místo okamžitě využít a předejdeme prodlužování objednacích termínů.  Vzhledem k velkému zájmu přijímáme nové pacienty pouze s doporučením od praktického lékaře nebo jiného specialisty.

Děkuji za pochopení a spolupráci, Krechlerová.